Redakcia

Vydavateľ:
Peter Franek
E-mail: info@metalage.sk
Tel: +421 43 422 24 03

Zodpovedný vydavateľ:
Peter Franek (info@metalage.sk)

Šéfredaktor:
Peter Franek (info@metalage.sk)

Zástupca šéfredaktora:
Erik Nádudvari (erik@metalage.sk)
Martin Barták (martin@metalage.sk)

Redakcia:
Juraj Haríň, Goregrinder, Marek devilman Habdák, Kremator, Necrobutcher666, Karel Šustík, Filip Glocko, Mortis, Martin Barták, Erik Nádudvari, Juraj Bednárik, Pištík, Aladár, Ignis Infernus, Pikes Mikellson, Dodo Ďatel, Barbora Stuchlíková

Spolupracovníci:
Philipe Courtois, Simona Bezděková, Jiří Pavlík, Pavel Madola, Dušan Kmeť, Martina Kurtinová, Karel Benatzky, Capturer

Preklady:
Juraj Bednárik, Aladár, Erik Nádudvari, Adriana Jakubíková, J.D., Janka Veselková, Martin Zaťovič, Ignis Infernus, Barbora Stuchlíková

Jazyková úprava:
Goregrinder, Martin Barták, Erik Nádudvari

Foto:
archív vydavateľských firiem, hudobných skupín a redakcie

Grafika, DTP, prepress, web:
Dodo Ďateľ (dodo@metalage.sk)

Web:
Pavel „PabloX“ Marko (pablox@metalage.sk)

Inzercia:
e-mail: info@metalage.sk
telefón: +421 43 422 24 03