Novinky

Nový album DARK ANGELS

DARK ANGELS vydávajú nový a zároveň štvrtý album s názvom Venomous Embrace u vydavateľstva Metal Age Productions. Nové dielo je najtvdší a najrozmanitejší album, aký doteraz nahrali. Album obsahuje epické pasáže, temné nálady, zádumčivé melódie a širokú paletu emocionálnych hlasových prejavov. Tenký pramienok jedu, ktorý prenikne do každej mysle, ovládne ju, ako aj celé masy.